Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на „Медико-дентален център Вива“ ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на горива – дизел и бензин” за нуждите на „МДЦ Вива” ООД и „ГППИМП-Си Кей Медикъл” ООД” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2203-02-02005.