Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на ЕТ „МИШЕЛА-ДИМИТРА КАМБУРОВА” за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Разработване и внедряване на Система за управление на БЗР в съответствие със стандарта BS OHSAS 18001” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-07-13001