Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Обяви за тръжни процедури
Публична покана на „Примо Трейд” ЕООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Сертифициране на Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007. в „Примо Трейд” ЕООД” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП № ESF-2303-08-01022.