Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Други документи
Презентация на процедура “Квалификационни услуги и обучение на заети лица - фаза 3”
10.02.2012
Презентация на процедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучение на заети лица Фаза 3”, представена на информационна кампания януари-февруари 2012 г.