Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
20.10.2012
17.09.2014 г. Утвърдени са изменения в образеца на Договор (Приложение Е), Общите условия (Приложение І), Насоките за кандидатстване и Ръководството на бенефициента, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. по процедура BG051PO001-1.1.13 - Ново работно място.
С направените промени на бенефициентите се предоставя възможността да увеличат общата сума на авансовото и междинните плащания до 95 % от стойността на общите допустими разходи, финансирани чрез безвъзмездна финансова помощ. За целта е необходимо да бъде представена валидна банкова гаранция или друг публичен финансов механизъм с еквивалентен ефект от страна на бенефициента. Банковата гаранция или финансовият механизъм трябва да са с период на валидност не по-кратък от момента на извършване на последното верифициране на разходи по договора, за което Договарящият орган уведомява банката или съответната финансова институция – издател при поискване от страна на бенефициента.

В тази връзка са актуализирани следните документи:
Договор (Приложение Е)
Общи условия (Приложение І)
Насоки за кандидатстване
Ръководство за бенефициента
 
..................................................................
28.01.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място".
 
-----------------------------------------------------
 
 25.11.2013 г. Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е и Приложение І  към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място", на основание  чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията са във връзка с предоставяне на възможност за получаване на авансово плащане в размер до 65% от договорената безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с Решение на Министерски съвет № 300 от 18 май 2013 г. и приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г., с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г.. 
 
-----------------------------------------------------
 
20.12.2012 г. Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване по проецдура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място" на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г. .
 
Във връзка с утежнената пътна обстановка в страната и невъзможността на всички потенциални кандидати по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 'Ново работно място' да подадат своите проектни предложения, Агенцията по заетостта удължава срока за кандидатстване по схемата до 4 януари 2013 г., 16:30 часа, на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС№121/31.05.2007г.
 
       В тази връзка са актуализирани следните документи:

         Покана;

         Насоки за кандидатстване;

         Формуляр за кандидатстване – Приложение А (при кандидатстване на ръка)

 
 -----------------------------------------------------
 
Въпроси и отговори
Въпрос на: Йовчо Кочев 31.10.2012
Здравейте,
Трябва ли да се регистрираме като предприятие осигуряващо временна работа за да кандидатстваме
инж. Кочев
Въпрос на: Даниела Димитрова 30.10.2012
Имаме шивашка фирма, ако участваме по проекта за "Ново работно място" за това работно място което откриваме може ли да бъдат закупени шевни машини които ще оборудват работното място на лицето което ще извършва по нататък в работния цикъл.
Въпрос на: Красимир Петков 29.10.2012
Здравейте,
Във връзка с обявената процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място", моля уточнете:
- Може ли да се проведе обучение по само 1 или 2 ключови компетентности, или е задължително лицата да се обучават и по 4-те възможни?

Предварително благодаря!
Поздрави,
Красимир Петков
Въпрос на: Мартина Станоева 29.10.2012
Здравейте, вярно ли е, че ако си бил част от екип по оправление на даден проект нямаш право да участваш в екипа на друг проект в рамките на една година след приключването на проекта в който участваш?

Благодаря предварително!
Въпрос на: Силвия Недкова 26.10.2012
Въпрос - когато кандидата по проекта е работодател и наеме обучителна фирма ЦПО, при условията на ПМС 55 в бюджета разходите за обучение отново ли се разбиват по възнаграждения, материали и консумативи или може да се покажат като услуга и да се заложи стойността на обучението по ПК например 600 лева на обучавано лице?
Въпрос на: Hristo Belov 25.10.2012
iskam da popitam pomagam vav edna firma za klimatici kak moje da stane 6efa e saglasen ama nqma vreme da se zanimava kaza mi kato razbere6 kak stoqt ne6tata mi kaji i 6te svar6im rabota ta iskam da popitam kakvi dokomenti i kakvo trqbva da napravim za da po4na postoqna rabota pri nego sas osigorovki i zaplata obu4enie ....
Въпрос на: Иван Георгиев 24.10.2012
Здравейте,
имам въпрос по конкретната схема:
Задължително ли е извършването на одит по проекта, когато безвъзмездната помощ е под 200 хил. лв., но с натрупване от друг договор за безвъзмездна помощ надвишава тази стойност, т.е. валидността на условието за одит е само за стойностите по проекта или с натрупване от предишни договори в процес на изпълнение.

Благодаря Ви предотвратително!
Въпрос на: Мария Дралчева 24.10.2012
моля да разясните изречението от Насоките: В случай, че лицата не са служители на кандидата, същите могат да бъдат избрани за съответната позиция само след провеждане на конкурс или процедура по реда на относимото законодателство. Има се предвид избор чрез конкурс по КТ или подбор, с публична обявяване на позицията и процедура по определени критерии за подбор или какво точно. Това преди подаване на проектно предложение ли се извършва и ако е така какви доказателства за извършване на такъв подбор се прилагат към проектното предложение. Ако проектното предложение не бъде одобрено, как се уреждат в такъв случай отношенията със спечелилия конкурса/ подбора кандидат.
Въпрос на: Стефка Куклева 23.10.2012
Здравейте!
Интересувам се от програмата "Ново работно място". Искам да разбера дали мога да участвам в нея. Аз съм зъболекар и си мислех, че мога да взема млад колега зъболекар или да обуча кадър за медицинска сестра. Имам фирма, регистрирана като ЕТ. Иначе отговарям на останалите изисквания по програмата.
Благодаря за съдействието!
Въпрос на: Димитър Киров 23.10.2012
Здравейте! Искам да попитам ако съм работил по програмата " Старт на Кариерата" и съм до 29г мога ли да кандидатствам по програмата - "Ново работно място". По време на обучението плаща ли се и колко . За какъв период от време те назначават.
Въпрос на: Людмила Чакърова 23.10.2012
1. Може ли самоосгурявящо се лице в ООД да се назнаци като ръководител по проект на трудов договор?
2. Може ли координатора по проекта също да бъде лице от целевата група - младежи до 29 години, чрез БТ?
Въпрос на: Елена Миткова 23.10.2012
Здравейте,
Аз съм работодател на 5-ма души и имам интерес към настоящата схема "Ново работно място" , защото искам да увелича капацитета на дейността си / ремеонт и поддръжка на ел. двигатели и др./ с поне още 5 ма души. Въпросът ми е:
" Бих ли могла да кандидатсвам за толкова малка група хора?"
Въпрос на: Людмила Дамянова 23.10.2012
Имат ли право Народните читалища да кандидатстват с проекти по BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
Въпрос на: Красена Кирилова 19.10.2012
Здравейте! Има проблеми в попълването на бюджета - информацията по приложение А 1.3 не се пренася в Общия бюджет, не се смята и общата сума в тази таблица, а трябва да се въведе ръчно. Струва ми се, че и други формули не работят както трябва.
Благодаря за вниманието
Въпрос на: Любомира Найденова 18.10.2012
Здравейте!
Бих искала да попитам за коя целева група е тази програма-за безработни младежи до 29 годишна възраст или само за работодатели?
Ако е за младежи-искам да попитам мога ли да се възползвам от програмата?
Имам обикновенно средно образование.Не успях да се възползвам от програмата "Ново начало" именно заради това.
Ще се радвам и да ми обясните какво точно предлага програмата-обучени по ключови компетентности само или?
Благодаря предварително.Ще чакам Вашия отговор.
Страници: ‹‹1234