Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за подбор на проекти
BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
02.12.2011
27.03.2014 г. Утвърдени са изменения в Ръководството за бенефициента за управление и изпълнение на проекти по процедура BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3.
 
 
ВАЖНО:
14.02.2013г. Утвърдени са изменения към  Ръкводстовото за Бенефициента за изпълнение на проекти и приложенията към него по процедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирани документи по роцедура BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Актуализирано Ръководство за бенефициента 
 
ВАЖНО:
На вниманието на кандидатстващите по Компонент ІІ!
Към пакета с документи по Компонент ІІ е актуализирано Приложение Д5 - Декларация  за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в съответствие с новата декларация, утвърдена от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Актуална Декларация Д5 за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за КОМПОНЕНТ II.
 
Насоките за кандидатстване са в три компонента, като за всеки един поотделно се съдържа Пълен комплект документи за кандидатстване.
Въпроси и отговори
Въпрос на: Димитър Петков 15.12.2011
Здравейте,

Пред голяма дилема е нашата компанията относно възможността да кандидатсва по фаза 3, тъй като е клон на чуждестранен търговец (КЧТ) по смисъла на Търговския закон. Проблем ли е това обстоятелство? Никъде в пояснителния документ не е отразено изрично, че не можем да кандидатсваме, така ли е действително? Юридически, ние не сме самостоятелен правен субект (не сме юридическо лице), а сме структура на друга компания. В качеството си на клон, ние можем да сключваме договори и да поемаме задължения, като по този начин обвързваме компанията-майка. Така, служителите на клона са служители и на компанията-майка, а активите и пасивите на клона са такива и на компанията-майка.

Тъй като не сме самостоятелно юридическо лице, нямаме собствен вписан капитал. Водим обаче отделно счетоводство от това на компанията-майка, и публикуваме в Търговския регистър отделен финансов отчет.

Клонът се управлява и представлява от Управител. Обемът на неговите правомощия е очертан в пълномощно, издадено му от Управителния орган на компанията майка, и е много широк.

Молим за отговор на база, на който да преценим дали сме допустими.

С уважение,
Димитър Петков
Въпрос на: Goergi Venev 12.12.2011
Добър ден

Искам да ви попитам , къде може да избера фирма в която да може да изкарам обучението си по програма Предприемчивите Българи ?
Въпрос на: Росица Петкова 12.12.2011
Относно: BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3", компонент 1 или 2

Здравейте,
Пиша Ви в качеството ми на началник на отдел "Човешки ресурси и административна дейност" във Фонд за гарантиране на влоговете в банките. Фондът е юридическо лице, създадено със закон на собствена бюджетна издръжка. Въпросът ми е: Фондът допустим кандидат / бенефициентите ли е по компонент 1 или 2 на горецитираната процедура?

Благодаря предварително,
Росица Петкова

Въпрос на: Stella Angelova 12.12.2011
Във връзка с актуалната схема BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3" имам следния въпрос:
Ние сме фирма - работодател и в момента регистрираме Център за професионално обучение. Може ли партньор по проекта да ни бъде ЦПО, което е регистрирано към нашата фирма и имаме свързаност помежду ни?
Благодаря. Оставаме в очакване на Вашия конкретен отговор.
Въпрос на: Katq Hristova Nenova 11.12.2011
Az sum udobrena da u4a angliiski po tazi programa oba4e ne moga da namerq adresite i mestata kadeto bih mogla da karam kursovete. Ako mojete da mi pomognete. Blogodarq predvaritelno!
Въпрос на: Огнян Дамянов 09.12.2011
BG051PO001-2.1.16 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3"

Здравейте,

Какво би трябвало да съдържа "Календарен график"? Към 09.12.2011 г. връзката http://www.az.government.bg/ophr/storage/procedures/other_docs/195_Календарен_график_за_2011_г.pdf не се отваря.
Вижда се съобщение:
The page cannot be displayed
Explanation: There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.

--------------------------------------------------------------------------------

Try the following:

Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh button. The timeout may have occurred due to Internet congestion.
Check spelling: Check that you typed the Web page address correctly. The address may have been mistyped.
Access from a link: If there is a link to the page you are looking for, try accessing the page from that link.

--------------------------------------------------------------------------------

Technical Information (for support personnel)

Error Code: 500 Internal Server Error. The request was rejected by the HTTP filter. Contact the server administrator. (12217)

Въпрос на: Валентина Радева 08.12.2011
Здравейте, бих искала да помоля да ми обясните каква е разликата между трите компонента за кандидатстване по схемата Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3, различни видове обучения ли могат да се финансират? Какви са допустимите дейности по трите компоненти?
Предварително благодаря!
С уважение,
Валентина Радева
Координатор Проекти
АИКБ
Въпрос на: Ива Касабова 08.12.2011
Добър ден,

Интересувам се допустимо ли е кандидатстването на две предприятия - работодатели от различни категории и как ще се изпълни изискването обучаемите да обхващат представители на целевата група само от една категория?

Как бихте коментирали противоречието в насоките за кандидатстване, а именно:
(стр. 16 от Насоките) „В случай, че две предприятия - работодатели от различни категории участват заедно в едно проектно предложение, за изчисляване на интензитета на помощта ще се вземе предвид допустимият интензитет за предприятието, което е от по-голяма категория.”
(стр. 24 от Насоките) „Проекти, финансирани по Компонент ІІ - схема съгласно Регламент 1998/2006, които да обхващат представители на целевата група (обучаеми) само от едната от следните три категории предприятия – 1. заети лица в микро и/или малки предприятия, 2. заети лица в средни предприятия или 3.заети лица в големи предприятия”

С уважение,
Ива Касабова
Въпрос на: Ангелин Бахчеванов 06.12.2011
Не ми става съвсем ясно ако партньор по проекта е обучаваща организация, трябва ли да се организира подбор за обученията по ПМС 55?
Въпрос на: Марин Моллов 06.12.2011
Здравейте, бих желал да ви попитам като доставчик на обучение по програмата ,,Аз мога повече'' дали имам правото да подам проектно предложение по схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3".
Въпрос на: Иван Витанов 05.12.2011
Здравейте, имам следното питане, на което ще съм благодарен да дадете своя отговор.

Работя в голямо предприятие с над 250 човека персонал.Близките няколко дни ще подготвим проект по "Безопасен труд", но искаме да кандидатставме и по "Квалификационни обучение и услуги" фаза 3.

Питане ми е следното: Може ли(ако бъдем одобрени по "Безопасен труд") да кандидатстваме и по фаза 3 и на практика да изпълняваме 2 проекта паралелно?
Страници: ‹‹ ... 234567