Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция
BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа"
Въпроси и отговори
Въпрос на: Marina Ivanova 05.08.2009
Здравейте, интересувам се от програмата "Отново на работа", защото имам дете на 1 г., а от ДСП ми казаха, че програмата "В подкрепа на майчинството" временно е прекратена. В ДБТ ми казаха, че като държавен служител нямам право да кандидатствам. Въпросът ми е на какво основание са дискриминирани майките /родителите държавни служители?
Въпрос на: Димитрина Дичева 18.08.2009
След навършване на 1 год.на сина ми се върнах на работа.И двамата със съпруга ми работим по трудово правоотношение. Мога ли да ползувам програмата "ОТНОВО НА РАБОТА", като детегледач да бъде майка ми-пенсионер, която е регистрирана на Бюрото по труда? Предимството и е, че 35 г. е била директор на детско заведение и изцяло мога да поверя сина си на нея.Доколкото разбирам тази програма е отпусната с цел да се помогне на родителите да продължат трудовата си кариера и да бъдат спокойни за отглеждането на детето си,така и никъде не прочетох, че детегледача не може да бъде пенсионер.