Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция
BG051PO001-2.1.12 - „Адаптивност"
Въпроси и отговори
Въпрос на: Добрев 24.08.2009
Представител съм на Център за професионално обучение. Интересува ме какъв е редът за включване на представляваният от мен Център за професионално обучение в списъка на обучителните организации, които ще осъществяват обученията по програмите "Адаптивност" и "Аз мога".
Въпрос на: Miroslava Markova 02.07.2009
Имам въпрос във връзка с програма „Адаптивност”. Означава ли, че тя важи само за хора със следните професии: търговци, шофьори, IT специалисти, складови работници?