Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Активни процедури
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция
BG051PO001-2.1.11 - „Аз мога"
Въпроси и отговори
Въпрос на: Yanko Popov 06.06.2008
Учител съм по Информатика и Информационни технологии. Имам постоянен трудов договор. Попадам ли в обхвата на Схемата "Аз мога"? Ако - да, то къде в сайта на АЗ мога да открия по-подробна информация за BG051PO001-2.1.11"Аз мога" ? Какъв е редът за подаване на заявления? Как се избират/определят курсовете? Мога ли да си избера желана от мен тема за повишаване на квалификацията или само от предварително определени?
Въпрос на: Сашка Станимирова 29.06.2009
Във връзка с предстоящото стартиране на програмата "Аз мога" в частта и - Обучение по ключови компетенции и по-точно - Чуждоезиково обучение, бихме искали да получим информация за критериите и реда по който ще бъдат определени обучителните организации, в които желаещите могат да се обучават.
Въпрос на: Galin Stoichkov 30.06.2009
Искам да попитам операциите "На път" и "Аз мога" от кога и от кои институции ще се провеждат?
Въпрос на: Д-р Светлана Дренска 02.07.2009
Имам въпрос към вас за условията за кандидатстване и включване на Училище за бизнес компетенции ЕООД, като избираем център за професионално обучение в курсове от група 7 "Инициативност и Предприемачество", по програма "Аз мога" от ОПЧР.
Въпрос на: Анахид Илиева 03.07.2009
Интересувам се от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – “Аз мога”. Разгледах подробно сайта на АЗ, както и на ДБТ Пловдив, но не успявам да намеря подробна информация за програмата - заявление, списък на центровете, които предлагат курсове.
Въпрос на: Марияна Колева 09.07.2009
Аз съм семестриално завършила в НБУ магистратура "Софтуерни технологии в Интернет" и работя в софтуерна фирма. Искам да продължа развитието си с втора магистратура или курс. За първи път ще кандидатствам за такъв проект и не са ми много ясни условията.

В списъка с професиите, съм харесала няколко специалности в различни центрове. Насочила съм се към : 48 Информатика и 52 Техника от списък на професиите за професионално образование и обучение. Това което не ми е ясно е:

1. за всяка специалност и център е отделен формуляра, или ги изброявам в един?

2. при положение, че съм завършила магистратура каква трябва да е степента на професионална квалификация?
Въпрос на: Николай Тодоров 10.07.2009
Тъй като започна програмата „Аз мога” по ОП РЧР, как мога да разбера какви са предлаганите курсове и обучаващи институции? На сайта на АЗ има формулиар за кандидатстване, но не пише кои са курсовете или институциите, от които може да се избира. Срок е даден до 25 август. В частта за Ключови компетентности можете да се включите в обучение за:

1. Общуване на роден език

2. Общуване на чужди езици

3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите

4. Дигитална компетентност

7. Инициативност и предприемачество
Въпрос на: Bilyana Yaneva 14.07.2009
Интересувам се от възможността, предвидена в програма "Аз мога" - за общуване на чужди езици. Тъй като в заявлението е посочено "назначен на трудов договор", може ли лице на служебно правоотношение да участва /държавен служител/?
Въпрос на: Виктория Симеонова 18.07.2009
Здравейте,
как мога да кандидатствам по операция “Аз мога”, какви документи се попълват, къде мога да кандидатствам, има ли някакви ограничения?
Въпрос на: Виктория Симеонова 19.07.2009
Здравейте, искам да се включа в оперативна програма Развитие на човешките ресурси, програма „Аз мога”, имам някои въпроси.

1. Искам да се включа в курс за чужд език, каква е стойността на отпусканата помощ и ако курса е надвишава, аз ли заплащам останалото?

2. Мога ли да се включа и в курс за чужд език и в курс за повишаване на професионалната квалификация.

3. Къде се подават попълнените декларации за кандидатстване? Може ли документите да се изпратят по пощата или трябва да се отиде лично?
Въпрос на: Анна Сейменова 20.07.2009
Програма “Аз мога”

Здравейте,
интересувам се къде да намеря списъци с одобрените квалификационни центрове, за да кандидатствам по тази програма?
Въпрос на: Вера Папева 23.07.2009
Аз съм работник във фирма и разбрах за програмата "Аз мога" от Нова телевизия. Влязох във вашия сайт и прочетох почти всичко за програмата. Това което разбрах е ,че за повече информация трябва да се обърна към бюрата по труда за съответният район. Но, когато отидох там, ми казаха, че няма пари за такива програми и ме изпратиха към фирма, която предлага такива услуги като квалификация, преквалификация и други. Естествено, фирмата е частна и там всичко се заплаща. Искам да ви попитам този проект предназначен ли е към обикновените хора или не? Можем ли да кандидатстваме за квалификация и преквалификация по проекта и как става?
Въпрос на: Biliana 28.07.2009
Заинтересувана съм от възможността да се обуча по схемата "Аз мога" на ОП " Развитие на човешките ресурси".В публикуваното заявление на интернет сайта на Агенцията по заетостта е посочено че съществува отделен списък на центровете за професионално обучение в страницата на АЗ, но такъв не открих. Въпроса ми е:

1. От къде мога да видя този списък, ако има такъв достъпен за желаещите да се включат в програмата?

2. Трябва ли при подаване на заявлението да се посочи избран вече център?
Въпрос на: Радослава Георгиева 12.08.2009
Относно Оперативна програма - "Аз мога". Имам желание да кандидатствам по програмата, но изпитвам трудности в попълването на самото заявление, имам няколко неясноти, а именно:

1. Какво точно трябва да се попълни в таблицата на следните позиции - ключови компетентности и професионално обучение?
2. А също и така след таблицата има следното уточнение - попълнете наименованието на курса съгласно СППОО или ключовата компетентност? Примерно, аз съм избрала следното желание от СППОО:

345 - Администрация и управление / 345020 - Фирмен мениджър / 3450212 - Предприемачество и мениджмънт /Степен на професионална квалификация ІВ /

Група 131 – Управители на малки и средни предприятия с изключение на единични групи 1313 и 1317. 3. Моля бихете ли ми насочили какво точно трябва да попълня в заявлението за следните позиции:
-ключови компетентности
-професионално обучение
-попълнете наименованието на курса съгласно СППОО или ключовата компетентност.
Въпрос на: Александър Тодоров 18.08.2009
Във връзка с операция "Аз мога" към ОП РЧР, имам следните въпроси:
1. Съществуват ли ограничителни условия за кандидатстване и участие в "Аз мога" на работещи граждани?
2. В електронната страница на ОП РЧР не открих списък с учебни центрове, които имат право да провеждат обучения по линия на "Аз мога". Можете ли да ме насочите как и къде да открия този списък? Особено се интересувам от центрове за обучение по ключови компетенции.
3. Какви са сроковете за кандидатстване по "Аз мога"?
Въпрос на: Светослав Кънчев 20.08.2009
Могат ли, служители на Агенцията по заетостта, които са наети по трудово правоотношение да кандидатстват по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Аз мога".
Въпрос на: Даниела Хандева 24.08.2009
Бих искала да ви питам, дали е възможно да кандидатствам по оперативна програма Развитие на човешки ресурси „Аз мога”. Регистрирана съм в бюро по труда Крумовград, а нищо не споменаха за тази програма. Дали не е късно да подам заявление или съм изпуснала срока? Операцията „Аз мога” е насочена към заети лица на трудов договор.
Въпрос на: Добрев 24.08.2009
Представител съм на Център за професионално обучение. Интересува ме какъв е редът за включване на представляваният от мен Център за професионално обучение в списъка на обучителните организации, които ще осъществяват обученията по програмите "Адаптивност" и "Аз мога".