Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Важно за всички участници в схема "Аз мога повече"
03.09.2012

Важно за всички участници в схема „По-близо до работа”.
03.09.2012

Важно за всички участници в схема „Отново на работа”.
03.09.2012

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”
02.08.2012

Важно за всички Бенефициенти по процедура BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд"
20.07.2012

Становище относно неначисляване на ДДС по фактури за обучение по ключови компетентности
18.07.2012
Становище относно неначисляване на ДДС по фактури за обучение по ключови компетентности от фирми, които едновременно са доставчици на обучение съгласно чл.7, ал.4 от ПМС 251/21.10.2009г. /обучение с ваучери/ и също така извършват обучения по ключови компетентности по схеми за подбор на проекти за предоставяне на БФП /грантови схеми/.

Важно за всички Кандидати с одобрени за финансиране проектни предложения
10.07.2012

Проект на Насоки по процедура “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
08.06.2012
Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”.

Важно за всички Бенефициенти по процедура BG051PO001-1.1.07 - „Вземи живота си в свои ръце".
01.06.2012

На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартира
31.05.2012
Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване

Годишно информационно събитие 2012
29.05.2012
Трима министри поставиха старта на Годишното информационно събитие на ОП РЧР <BR>40 фотографии разказват лични истории на участници в проекти на ОП РЧР<BR>

Страници: ‹‹12345