Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
На вниманието на кандидатите за работа като стажанти по Проект BG051PO001-6.2.17„Старт в администрац
05.03.2013

Важно за кандидатите по схемата за квалификация и мотивация на безработни лица
19.02.2013

Важно за кандидатите по Компонент ІІ, Сесия 1 на схемата за предприемчивите българи
15.02.2013

Важно за кандидатите по Компонент ІІ, Сесия 2 на схемата за предприемчивите българи
15.02.2013
На 15.02.2013г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени на Сесия II по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.2.03 “НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ”

Важно за всички Бенефициенти по схемата за обучение на заети лица – фаза 3
14.02.2013

Старт в администрацията ще започнат 600 младежи
04.02.2013

Важно за Бенефициентите по процедури за подбор на проекти
01.02.2013

На вниманието на кандидатите по Компонент II на схемата за Предприемчивите българи
24.01.2013

Изменения в Насоките за кандидатстване по схема "На път"
22.01.2013

Важно за кандидатите по схема BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация ..."
11.01.2013
На 11.01.2013 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”

Важно: На вниманието на кандидатите по схема BG051PO001-1.1.13 'Ново работно място'
20.12.2012

Одобрени кандидати по процедура “Квалификационни услуги и обучение на заети лица Фаза 3”, Сесия 2
23.11.2012

Стартира информационна кампания за новите схеми “На път” и “Ново работно място”
05.11.2012

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG051PO001-2.2.03 “На път”
24.10.2012

Важно за кандидатите по Компонент 2 на схемата за предприемчивите българи.
12.10.2012
На 12.10.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени на Сесия I по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.2.03 “НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ”

Стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече”
05.10.2012
От 15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече”

От днес, 27.09.2012 г., стартира информационна кампания по схема “Безопасен труд"
27.09.2012

Важно за кандидатите по схема BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и мотивация ..."
25.09.2012

Важно за Бенефициентите по схема “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта"
19.09.2012

Важно за всички участници в схема "Развитие"
03.09.2012

Страници: ‹‹12345››