Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Важно за кандидатите по процедура "Ново работно място"
04.07.2013

Договаряне с одобрените Кандидати по Компонент II, Сесия 3 на схемата за предприемчивите българи
06.06.2013

Важно за кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.2.03 “На път”
31.05.2013

Важно за кандидатите от сесия 5 на схемата за предприемчивите българи
29.05.2013

Важно за всички бенефициенти, сключили договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с АЗ
28.05.2013

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
23.05.2013

Важно за кандидатите по Компонент ІІ, Сесия 3 на схемата за предприемчивите българи
21.05.2013

Договаряне с одобрените Кандидати по Компонент II, Сесия 2 на схемата за предприемчивите българи
13.05.2013

Важно за кандидатите по по процедура BG051PO001-1.1.13 “Ново работно място”
23.04.2013

ВАЖНО: Одобрени са образци на документи за прилагане разпоредбите на ПМС №69 от 11.03.2013г
19.04.2013

Важно за кандидатите по Компонент II, сесия 4 на схемата за предприемчивите българи.
16.04.2013

Важно за кандидатите по Компонент ІІ, Сесия 2 на схемата за предприемчивите българи
11.04.2013

На вниманието на кандидатите за работа като стажанти по Проект BG051PO001-6.2.17„Старт в администрац
05.04.2013

На вниманието на кандидатите за работа като стажанти по Проект BG051PO001-6.2.17 „Старт в администр
25.03.2013

Важно за одобрените за финансиране Кандидати по Компонент II на схемата за предприемчивите българи.
25.03.2013

Важно за всички бенефициенти, които имат сключени договори по ОП РЧР.
20.03.2013

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд”
18.03.2013

Важно за кандидатите по Компонент II, Сесия 3 на схемата за предприемчивите българи.
08.03.2013

Важно за кандидатите по Компонент II на схемата за предприемчивите българи.
07.03.2013

Важно за кандидадите за участие по проект „Старт в администрацията”
07.03.2013

Страници: ‹‹12345››