Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Важно за всички участници в схема "Аз мога повече"
03.09.2012
Комитетът по наблюдение прие промени в схемата, които са обусловени от нарастващия интерес на заетите лица за обучение чрез ваучерния механизъм, с който се постига бърз и улеснен достъп на всички желаещи да повишат професионалната си квалификация, да подобрят езиковите си умения и дигитална компетентност. Бюджетът на схемата се увеличава с 50 млн.лв. Срокът за провеждане на обученията се удължава до 31.08.2014г.
Предвижда се новата сесия да стартира от началото на месец октомври във всички Дирекции бюра по труда. Гражданите подали от първата сесия документи за кандидатстване ще бъдат приоритетно уведомявани за възможността да си избират Доставчик за обучение. Валидността на ваучерите се удължава до 31.12.2014г.