Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Преустановяване приемането на заявления по проект "По-близо до работа" на ОП РЧР
12.02.2015
Поради изпълнение на заложените индикатори на проект „По-близо до работа”, схема “BG051PO001-2.2.01 – По-близо до работа” на ОП „Развитие на човешките ресурси” Ви уведомяваме, че считано от 04.03.2015 г. се преустановява приемането на заявления от работодатели и новонаети/заети лица за кандидатстване по схемата. При предвидени 2 500 лица, ползвали преференции за транспорт от и до работното място, към 09.02.2015г. в проекта са одобрени и включени  6 574 лица.