Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Новини
Важно за доставчиците на обучения по реда на ПМС № 251/21.10.2009 г.
03.12.2014
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 10, ал. 1 от ПМС 251/21.10.2009 г., Доставчиците на обучения са задължени да представят в Агенция по заетостта документите, с които се удостоверяват обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от същото постановление.
 
Повече указания в тази връзка вижте тук.