Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Електронен бюлетин
Март 2015
Преустановяване приемането на заявления по проект "По-близо до работа" на ОП РЧР
12.02.2015