Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на ...
повече
Електронен бюлетин
Юни 2014
Актуално
Нови правила при избор на изпълнител от бенефициентите по европейски проекти
31.05.2014

Напредък
Електронно подаване на документи за междинни и финални плащания
17.06.2014