Важно за бенефициентите по BG051PO001-1.2.03 -Компонент II
повече
Новини
Важно за бенефициентите по ОП РЧР 2007-2013 г.
17.12.2014

повече
Важно за доставчиците на обучения по реда на ПМС № 251/21.10.2009 г.
03.12.2014

повече
Важно за бенефициентите по BG051PO001-1.2.03 -Компонент II
21.11.2014

повече
Актуална Информация
21.01.2015 г. Списък на кандидатите, класирани  в конкурса за свободно и временно свободно работно място за длъжността: "трудов  медиатор" по проект BG051PO001-6.1.05 "Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно" – ДРСЗ Бургас
 
20.01.2015 г. Списъци на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати  в конкурса за свободнo  и временно свободно работнo място за длъжността: "трудов медиатор" по проект BG051PO001-6.1.05 "Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху  уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно" – ДРСЗ Пловдив
 
13.01.2015 г. Списък на кандидатите, класирани  в конкурса за свободно работно място за длъжността: "трудов  медиатор" по проект BG051PO001-6.1.05 "Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно" – ДРСЗ Хасково
 
08.01.2015 г. Агенция по заетостта обявява конкурс за свободни работни места за длъжността: "трудов медиатор" по проект BG051PO001-6.1.05 "Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно", с място на работа на територията на дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. София
 
 

Документи