Становище на НАП относно верифициране на разходи за обучения по ...
повече
Най-новото на сайта
 

Новини
Становище на НАП относно верифициране на разходи за обучения по ключови компетентности по проекти
20.07.2014

повече
Електронно подаване на документи за междинни и финални плащания
17.06.2014

повече
Нови правила при избор на изпълнител от бенефициентите по европейски проекти
31.05.2014

повече
Актуална Информация
28.07.2014 г. Списък на кандидатите, класирани  в конкурса за свободно работно място за длъжността: "трудов  медиатор" по проект BG051PO001-6.1.05 "Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно" – ДРСЗ София
 
14.07.2014 г. Списък на кандидатите, класирани  в конкурса за свободно работно място за длъжността: "трудов  медиатор" по проект BG051PO001-6.1.05 "Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно" – ДРСЗ Ловеч
 
04.03.2013 г.    Графици за провеждане на интервюта с номнираните лица по Проект „Старт в администрацията” по процедура BG051PO001-6.2.17 „Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването”
 

Документи